Дневен режим

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3–4 г.) И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4-5 г.)

ДНЕВЕН РЕЖИМ В УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА 1-ва и 2-ра ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Дневен режим учебно време
Дневен режим неучебно време

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (56 г.) И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6-7 г.)

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ЗА ДЕЦА ОТ 3-та и 4-та ВЪЗРАСТОВА ГРУПА