Профил на купувача

*Моля сложете линкове към документите от Google Drive на детската градина!

Публични документи

Плащане по договор към процедура с АОП номер: 02781-2019-0002

Договор с изпълнител към процедура с АОП номер: 02781-2019-0002

Плащане по договор към процедура с АОП номер: 02781-2019-001

Информация за сключен договор към процедура с АОП номер: 02781-2019-001

Договор с изпълнител към процедура с АОП номер: 02781-2019-001