Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към ДГ "Звездица"

Яница Бенекова

Асие Мюзелифова

Таня Тодорова

Боян Пеев

    Мирела Тотева

Прикачени документи