Материална база


Сградите на ДГ „Звездица” са строени според изискванията за детска градина. Материално – техническата база се обновява постоянно, съобразно възрастовите особености на децата от предучилищна възраст.

Във всяка от двете сгради има обособени по 4 помещения, в които са разположени занимални за престой на децата, спални помещения, гардеробни помещения. Към всяка занималня има отделно сервизно помещение.

​Обстановката създава чувство на простор и уют. Пригодена е за безопасен целодневен престой на децата, обособени са кътове за дейности по интереси и кътове за почивка и отдих на децата. В централна сграда е подменена изцяло легловата база. Дидактичните шкафове, гардеробчетата и масичките за хранене са подменени с нови в двете сгради на детската градина.

В двете сгради има специализирани кабинети по музика, оборудвани с музикални инструменти.

Дворните пространства дават възможност за игри и дейности на открито.

В сградата на ул. „Ракитово“ №1 има обособен физкултурен салон и кабинет за обучение по БДП ( безопасно движение по пътищата).