Група Котета

Група Котета

Учители: 

Валентина Николова и Живка Цвяткова

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател : Нергюл Мехмедова