Група Калинка

Група Калинка

Учители: 

Велислава Малакчиева  и 

Ина Костадинова

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател : Десислава Николова