Група Звънчета

Група Звънчета

Учители: 

Силвия Стефанова  и 

Ирена Янакиева

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник - възпитател: Янка Димитрова