Група Дъга

Група Дъга

Учители: 

Елиз Сюлейман и 

Марияна Тодорова

Учител по музика: Мария Плачкова

Хигиенист : Тодоринка Атанасова