Групи

Група Дъга

Учители: 

Елиз Сюлейман и Мариана Тодорова

Учител по музика: Мария Плачкова

Хигиенист: Тодоринка Атанасова

Учители: 

Николина Илиева и Йорданка Георгиева

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател: Красимира Стоянова

Учители: 

Силвия Стефанова и Ирена Янакиева

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател: Янка Димитрова

Учители: 

Диана Йорданова и Искра Върбанова

Учител по музика: Мария Плачкова

Хигиенист: Ренгинар Елифоолу

Учители: 

Валентина Николова и Живка Цвяткова 

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател: Нергюл Мехмедова

Учители: 

Велислава Малакчиева и Ина Костадинова

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател: Десислава Николова

Учители: 

Десислава Атанасова и Светлана Йорданова

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник- възпитател: Магда Момчилова

Учители: 

Десислава Валентинова и Цветелина Христова

Учител по музика: Мария Плачкова

Помощник-възпитател: Айсел Георгиева