БДП 2023/2024

                                             БДП 2023/2024

                        Децата от ДГ "Звездица" и през учебната 2023/2024 година участваха в кампанията "Европейска седмица на мобилността", на която се представиха с макети, изработени съвместно с деца и родители на тема: "Автомобили на бъдещето", както и с рисунки за изложбата, представена в центъра на град Русе. Връчени им бяха Грамоти за участие лично от кмета на община Русе - г-н Пенчо Милков. 

С децата от детската градина ежегодно се провеждат планирани тематични педагогически ситуации по БДП, съобразно възрастовите особености на децата, по предварително изготвени от педагозите тематични разпределения. 

В началото на учебната 2023/2024 година, на проведените родителски срещи, родителите са запознати с предстоящите дейности на обучението по БДП, както и с любопитни факти от действителността на пътя. Вниманието на родителите бе насочено към спазване на правилата за уличното движение, както и личния пример, който ежедневно дават на децата си по време на движението на пътя.