БДП 2022/2023

През тази учебна година децата от ДГ "Звездица" разиграха практическа ситуация на тема "Аз съм бъдещето. Пази ме!" . Всичко премина с много забавни състезателни игри, песни, гатанки и любими на децата герои. Всички показаха познаване на правилата и толерантно отношение към останалите участници в движението.

Във връзка с  Европейската седмица на мобилността , която се провежда ежегодно от шестнадесети до двадесет и втори септември, децата от трета и четвърта група от детската градина участваха с рисунки и макети  в изложба на тема "Автомобилите на бъдещето"