БДП 2021/2022

Децата от ДГ „Звездица“ участваха в открити ситуации по пътна безопасност. С маркировка, пътни знаци и светофарна уредба, разиграваха различни ситуации за безопасно пресичане и придвижване. В забавни игри с велосипеди и превозни средства, децата затвърдиха знанията за безопасно поведение на улицата.

     Обучението се проведе на 17. 06.2022 г., както следва:

         – ДГ „Звездица“ 1 – 46 деца


  – ДГ „Звездица“ 2   – 62 деца