Вътрешна стр. на новина

Евакуация при бедствена ситуация

Децата и персоналът от сградата на "Звездица " - 2 успяха да се евакуират бързо и без паника.